ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 چهارشنبه, 29 خرداد 1398

جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی مثلا :قند ، کاشی وغیره )  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با   09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394ماده ٤- مركز اصلی شركت : ......................................................................
هیات مدیره می تواند مركز شركت را به هر كجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل ویا شعبی تاسیس نماید.
ماده ٥- مدت شركت : .........................................
ماده ٦-سرمایه شركت :سرمایه شركت مبلغ .................... كه تماما بصورت نقدی پرداخت شده و سرمایه غیر نقدی كه معادل مبلغ ................. ریال است تقدیم و تسلیم شده است . ( طبق ماده ١١٨)
ماده ٧- تابعیت شركت .................................
ماده ٨- سهم الشركه شركا: .........................................................
ماده ٩- مدیران شركت : اداره امور شركت بعهد ........................... نفر خواهد بود و مدت مدیریت آنان ................... سال است اولین مدیران شركت عبارتند از : .............................................................................................
كلیه قراردادها و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار اعم از چك سفته و اعتبارات بانكی و اسناد مالی و غیره با امضای مدیرعامل ویك نفر دیگر از مدیران متفقا با مهر شركت معتبر خواهد بود.
ماده ١٠- مسئولیت مدیران : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران بتصریح ماده ١٢١ قانون تجارت همان است كه در ماده ٥١ مقرر شده است .
ماده ١١- اختیارات مدیران: مدیران شركت متفقا نماینده قانونی و تام الاختیار شركت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص می توانند در تمام امور شركت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی حفظ اموال وتنظیم فهرست دارایی رسیدگی به حسابها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی تعیین وكیل با حق توكیل ولو كرارا استخدام كارمند و اخراج آن مشاركت با شخصیتهای حقیقی و حقوقی و بانكها استقراض با رهن وبدون رهن تعیین اعتبار وام دادن وام گرفتن از بانكها اشخاص و شركتها وادارات و افتتاح حسابهای جاری و سپرده در كلیه بانكها وموسسات واردات وصادرات و خرید وفروش و توزیع كلیه كالاهای مجاز
ماده ١٢- انتقال سهم الشركه: هیچ یك از شركا نمی تواند سهم الشركه خود را به دیگری منتقل كند مگر با رضاتی تمام شركا
ماده ١٣- تغییر اساسنامه: هر نوع تغییری در مورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا كسر كردن سرمایه تغییر نام شركت قبول شریك یا شركای جدید برای شركت وبطور كلی هر گونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت كلیه شركا امكان پذیراست.
ماده ١٤- سال مالی : سال مالی شركت از اول فروردین هرسال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین سال مالی شركت از روز شروع بكار آن ( تاریخ ثبت شركت) آغاز و با پایان اسفند همان سال پایان می یابد.
ماده ١٥- ترتیب تقسیم سود شركت: از كلیه درآمد شركت بدوا تمام هزینه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و حقوق كاركنان و استهلاك اثاثیه و مالیات كسر و بقیه آن كه سود ویژه است پس از وضع ٥% ذخیره احتیاطی كه برای جبران زیانهای احتمالی در نظر گرفته می شود بقیه بین شركا به نسبت سهم الشركه با توجه به ماده ١٣٢ تقسیم خواهد شد.
ماده ١٦- حق الزحمه مدیران: مدیران شركت می توانند با موافقت شركا همه ماهه حقوق خودرا از صندوق شركت دریافت وبه هزینه قطعی شركت منظور نمایند.
ماده ١٧- مجامع عمومی شركا اعم از عادی یا فوق العاده به وسیله دعوتنامه كتبی از طرف هر یك از مدیران شركت و ارسال آن از طریق پست سفارشی به نشانی شركا و یا به وسیله درج آگهی در یكی از جراید كثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روزانتشار تا تشكیل جلسه ده روز خواهد بود.
ماده ١٨- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :
الف - استماع گزارش هیات مدیره درا مور مالی و ترازنامه سالیانه شركت و تصویب آن
ب - تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
ج - تعیین خط مشی آینده شركت و تصویب آن
د - انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده ١٩- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :
الف - تغییر اساسنامه یا الحاق و یا حذف یا چند ماده اساسنامه
ب - تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شركت
ج - افزایش یا تقلیل سرمایه شركت با عنایت به ماده ١٣٣ قانون تجارت
د - ورود شریك یا شركای جدید به شركت
ماده ٢٠- تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده ١٠٦ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ٢١- در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركا بقای شركت موقوف به رضایت سایر شركا و قائم مقام متوفی ویا قیم محجور و طبق دستور ماده ١٣٩ و ١٤٠ قانون تجارت خواهد بود.
ماده ٢٢- انحلال شركت : شركت مطابق ماده ١٣٦ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتی كه مجمع شركا رای به انحلال شركت دهد یك نفر از بین شركا و یا از خارج از شركت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیرتصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
ماده ٢٣- اختلافات بین شركا در رابطه با امور شركت از طریق حكمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.
ماده ٢٤- موارد سكوت :درباره سایر موارد و موضوعاتی كه در این اساسنامه قید و پیش بینی نشده طبق مقررات قانون تجارت رفتار خواهد شد.
ماده ٢٥- تصویب اساسنامه : این اساسنامه در ٢٥ ماده تنظیم و با امضای شركا در ذیل آن مورد تصویب و قبول شركا واقع گردیده است .

نظرات (0)add
نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما