ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 دوشنبه, 04 بهمن 1395

جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی)  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با  09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394

وزارت کشور


آیین‌ نامه موضوع ماده (5) قانون تاسیس‌ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور - مصوب 2/7/1374 هیات وزیران‌

ماده 1 ـ وظایف شورای هماهنگی ترافیک استان ـ که از این پس در این آیین ‌نامه به اختصارشورای هماهنگی نامیده می‌شود ـ عبارت است از:

الف ـ برنامه ‌ریزی برای اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ـ که از این‌ پس در این آیین ‌نامه به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود ـ در سطح استان‌.

ب ـ تدوین خط مشی و سیاستهای جامع و هماهنگ استانی ترافیک درون شهری بر اساس ‌اهداف و سیاستهای ملی‌، منطقه‌ای و مصوبات شورای عالی‌.

ج ـ بررسی و تایید طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک درون شهری ـ که شرح خدمات انها به تصویب شورای عالی می‌رسد ـ و سایر مطالعات حمل و نقل و ترافیک لازم برای ‌شهرهای استان به منظور بررسی و تصویب شورای عالی‌.

 

ماده 1 ـ به منظور اعمال سیاستهای جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط مشی لازم وبهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی‌ ،  برنامه ‌ریزی‌ ،  سازماندهی‌ ، هماهنگی‌ ،  هدایت‌ ،  نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها ،  شورای عالی هماهنگی ترافیک‌ شهرهای کشور که از این پس شورای عالی نامیده می‌شود ،  مرکب از اعضای زیر تاسیس‌ می‌شود:

1 ـ معاون وزیر کشور ،  ریاست شورا.

2 ـ معاون وزیر راه و ترابری‌.

3 ـ معاون وزیر مسکن و شهرسازی‌.

4 ـ معاون وزیر پست و تلگراف و تلفن‌.

 
 

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما