ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 شنبه, 09 فروردين 1399

جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی مثلا :قند ، کاشی وغیره )  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با   09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394د ـ هماهنگی کلیه امور مربوط به عبور و مرور شهرهای استان بر اساس مصوبات شورای ‌عالی و شرایط منطقه‌ای و محلی به منظور افزایش بهره ‌وری فعالیتها.

ه  ـ هماهنگی کلیه اقدامات حمل و نقل و ترافیک درون شهری با اقدامات مشابه برون‌شهری استان بر اساس مصوبات شورای عالی و شرایط استانی و منطقه‌ای‌.

ماده 2 ـ وظایف دبیرخانه شورای عالی عبارت است از:

الف ـ وظایف عمومی دبیرخانه‌ای از قبیل مکاتبات و امور ارسال و مراسلات‌.

ب ـ امور مربوط به جلسات شورای عالی از قبیل اعلام زمان تشکیل و لغو جلسه به اعضا،تنظیم دستور جلسه‌، تهیه گزارش موضوعات مورد بحث در جلسه و صورتجلسه‌.

پ ـ ثبت‌، نگهداری و ابلاغ مصوبات شورای عالی‌.

ت ـ تهیه‌وجمع‌آوری اطلاعات لازم و انجام تحقیقات و پژوهش در زمینه حمل و نقل‌.

ث ـ ایجاد بانک اطلاعات در زمینه حمل و نقل شهری در سطح ملی‌.

ج ـ ارایه شاخصها و معیارها و استانداردها و آمار و اطلاعات فنی و کارشناسی و مدیریتی‌به شورای عالی‌.

چ ـ پیگیری تهیه و اجرای طرحهای جامع حمل و نقل بر اساس اولویتهای مصوب‌.

ح ـ شناسایی و دسته‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران داخلی و خارجی صاحب‌صلاحیت‌.

خ ـ تهیه و تدوین شرح خدمات در امر حمل‌ونقل‌.

د ـ ارائه خدمات فنی و تشکیلاتی و مشورتی به شورای هماهنگی استانها.

ذ ـ ایجاد هماهنگی لازم در کلیه امور مربوط به حمل‌ونقل و ترافیک درون شهرهای استان واقدامات مشابه برون شهری بر اساس مصوبات شورای عالی و شرایط استانی‌.

ر ـ برگزاری نشستها و نمایشگاههای تخصصی با همکاری سازمانهای ذی‌ربط به منظور نیل‌به اهداف مذکور در قانون‌.

ماده 3 ـ دبیرخانه شورای عالی زیرنظر دبیر شورا که با حکم رییس شورا منصوب می‌شود،فعالیت می‌کند و محل آن معاونت امور هماهنگی عمرانی وزارت کشور است‌.

ماده 4 ـ دبیر شورای عالی ریاست جلسات فرعی را که به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای‌مصوبات شورای عالی تشکیل می‌شود، بر عهده دارد و کلیه مکاتبات دبیرخانه با امضای ویانجام می‌شود.

ماده 5 ـ وظایف دبیرخانه شورای هماهنگی عبارت است از:

الف ـ وظایف عمومی دبیرخانه ‌ای از قبیل مکاتبات و امور ارسال و مراسلات‌.

ب ـ امور مربوط به جلسات شورای هماهنگی از قبیل اعلام زمان تشکیل و لغو جلسه به‌اعضا، تنظیم دستور جلسه‌، تهیه گزارش موضوعات مورد بحث در جلسه و صورتجلسه‌.

پ ـ ثبت‌، نگهداری و ابلاغ مصوبات شورای هماهنگی‌.

ت ـ گردآوری آمار و ایجاد بانک‌ اطلاعاتی ‌مربوط به‌ حمل ‌و نقل ‌و ترافیک ‌شهرهای استان‌.

ث ـ نظارت بر تهیه طرحهای جامع حمل و نقل شهرها.

ج ـ بررسی و ارزیابی طرحها و برنامه‌های مطرح شده‌.

چ ـ ارایه گزارش به شورای هماهنگی‌.

ح ـ انجام پژوهش و تحقیقات در امر حمل‌ونقل شهری‌.

خ ـ همکاری با دبیرخانه شورای عالی در زمینه تدوین و ارایه شاخصها و معیارهای لازم‌.

د ـ انجام امور کارشناسی جهت تدوین سیاستهای جامع و هماهنگ حمل و نقل درون‌شهری برای شهرهای استان بر اساس اهداف مصوب‌.

ذ ـ برگزاری سمینارها و تشکیل نمایشگاههای لازم در زمینه حمل‌ و نقل و ترافیک شهری درسطح استان با تصویب شورای هماهنگی‌.

ماده 6 ـ دبیرخانه شورای هماهنگی زیرنظر دبیر شورا که با حکم رییس شورا منصوب ‌می‌شود، فعالیت می‌کند و محل آن معاونت امور عمرانی استانداری است‌.

ماده 7 ـ دبیر شورای هماهنگی ‌، ریاست جلسات فرعی را که به منظور فراهم ‌آوردن زمینه‌ اجرای مصوبات شورای هماهنگی تشکیل می‌شود ، بر عهده دارد و کلیه مکاتبات دبیرخانه با امضای وی انجام می‌شود.

نظرات (0)add
نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما