ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 شنبه, 09 فروردين 1399

جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی مثلا :قند ، کاشی وغیره )  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با   09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394تبصره 4 ـ مالکین اتوبوسهای هر شهر و حومه آن که هنگام تقدیم لایحه دولت اجازه اتوبوسرانی‌داشته‌اند از تاریخ اعلام تاسیس شرکت تا دو ماه حق تقدم در خرید سهام قابل انتقال شرکت خواهندداشت‌.

تبصره 5 ـ هیچیک از اعضا انجمن شهر یا شخص شهردار نمی‌توانند صاحب سهام شرکتاتوبوسرانی در شهر محل تاسیس شرکت باشند و همچنین اقوام بلافصل آنها مشمول همین تبصره‌خواهند بود.

تبصره 6 ـ ارزیابی اتوبوسها و احتساب بهای آن در مقابل سهام بر طبق آیین ‌نامه ارزیابی انجام‌خواهد گرفت‌.

تبصره 7 ـ چنانچه بعضی از صاحبان جزیی از اتوبوس مایل باشند و توانایی قبول سهام شرکت رانداشته باشند بشرط تقاضای خودشان شرکت واحد مکلف است قیمت تقویمی آن جز از اتوبوس‌را بپردازد.

تبصره 8 ـ کارشناسان فعلی اتوبوسها در صورت واجد بودن شرایط مقرر در آیین ‌نامه استخدامی‌شرکت بر دیگران حق تقدم دارند.

تبصره 9 ـ کارکنان اتوبوسهای شرکت مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.

تبصره 10 ـ شهرداریها مجازند اراضی متعلق به شهرداری را که مورد نیاز شرکت باشد به قیمت‌عادله در مقابل قسمتی از سهام نقدی خود بشرکت واگذار نمایند.

تبصره 11 ـ وزارت کشور و شهرداری‌هایی که دارای انجمن قانونی باشند می‌توانند برای تهیه‌سرمایه نقدی شهرداریها در شرکتها بتناسبی که آیین ‌نامه استقراضی تعیین خواهد نمود مجموعا تامبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت نموده و در مدت دهسال مستهلک نمایند.

تبصره 12 ـ وزارت کشور مکلف است منتهی تا یکماه از تاریخ تصویب این قانون‌ ، آیین ‌نامه ‌های‌مربوط را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران بموقع اجرا گذارد.

تبصره 13 ـ شهرداریها می‌توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال‌مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره‌برداری تمام یا پاره‌ای از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که‌بتصویب انجمن شهر خواهد رسید و با توجه به صرفه و صلاح ساکنین شهرها و رعایت آیین ‌نامه ‌معاملات شهرداری به بخش خصوصی واگذار کنند در این مورد کسانی که در تاریخ تصویب این‌تبصره پروانه اتوبوسرانی داشته‌اند با شرایط مساوی حق تقدم دارند.

نظرات (0)add
نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما