ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 شنبه, 09 فروردين 1399

جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی مثلا :قند ، کاشی وغیره )  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با   09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394ماده 4 ـ پس از انقضا مدت مقرر در تبصره 4 قانون مذکور که حق تقدم مالکین منتفی می‌شودبموجب متن ماده واحده که اتوبوسرانی عمومی و نقل و انتقال مسافر داخل هر شهر و حومه آن‌رامخصوص شهرداری قرار داده است شهرداری بتاسیس شرکت مبادرت می‌کند و در اینصورت‌شهرداری مجازاست از اتوبوسرانی خطوط سابق جلوگیری کند.

ماده 5 ـ برای مراقبت در حسن اجرای قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی و تعهد ناشیه از عمل‌شرکت هیاتی بنام هیات‌عالی نظارت و مشاور اتوبوسرانی عمومی تهران از اشخاص زیر تشکیل‌می‌شود:

الف ـ وزیر کشور.

ب ـ مدیر کل بانک ملی ایران یا معاون بانک ملی‌.

ج ـ رییس شهربانی‌.

د ـ شهردار تهران‌.

ه ـ معاون وزارت دادگستری‌.

و ـ معاون وزارت دارایی‌.

ز ـ معاون وزارت کار.

ح ـ معاون وزارت بازرگانی‌.

ط ـ معاون وزارت صنایع و معادن‌.

ی ـ سه نفر نماینده از طرف صاحبان سهام 49%

مادام که سهام 49 درصد کاملا پرداخت نشده وزارت کشور به قایم‌مقامی انجمن شهر می‌تواند افرادمزبور را از بین سهامداران انتخاب نماید ولی پس از تعیین تکلیف 49% انتخاب سه نفر مزبور نیزطبق مقررات شرکتها باید توسط کلیه صاحبان سهام بعمل آید. وظایف و اختیارات هیات نظارت‌مذکور در ماده 5 بشرح زیر خواهد بود.

تبصره 2 ـ هیات مدیره موظف است امور مالی شرکت را با توجه به قانون تاسیس شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه و اساسنامه مربوط و رعایت قانون تجارت اداره نماید. )

ماده 6 ـ وظایف و اختیارات هیات نظارت با توجه برعایت مقررات عمومی و انتظامی و رانندگی‌بشرح زیر است‌:

الف ـ تصویب نقشه مسیر خطوط و محل توقفگاهها و تاسیسات‌.

ب ـ مراقبت در اجرای برنامه حرکت و مدت کار رانندگان و کارکنان اتوبوسها.

ج ـ مراقبت در وجود عده کافی پایگاه وسایط در هریک از خطوط‌.

د ـ نظارت در موجود بودن وسایط محکم و پاکیزه مناسب برای هریک از خطوط بعهده کافی‌بطوریکه استفاده اهالی از اتوبوسرانی به بهترین وجه به حداکثر ممکن تامین شود.

ه ـ تصویب مقررات فنی و انتظامی مربوط به وسایط و در صورت لزوم پیشنهاد آن بمقامات‌صالحه‌.

ماده 7 ـ عضویت هیات نظارت جزو وظایف اداری و قانونی هریک از اعضا آن خواهد بود و ازاین بابت حقوقی از شرکت دریافت نخواهند نمود.

ماده 8 ـ شرکت موظف است مصوبات هیات نظارت را در آنچه مربوط به انتظام امر اتوبوسرانی‌عمومی و نظافت اتوبوسها و کارکنان و لباس آنها و آنچه موجب تامین رفاه عامه می‌باشد بموقع‌اجرا گذارد. شرکت موظف است دستورات انتظامی شهربانی را مراعات و اجرا نماید.

ماده 9 ـ استفاده از متخصصین فنی خارجی بعنوان مشاور یا مستخدم شرکت در حدود قوانین‌مربوطه بلامانع خواهد بود.

ماده 10 ـ چنانچه در آتیه احتیاج به اصلاح یا تکمیل هریک از مواد این آیین ‌نامه باشد با پیشنهادوزارت کشور و تصویب هیات دولت اقدام بعمل خواهد آمد ، آیین‌نامه مصوب 31/1/1332 ملغی‌می‌گردد.

نظرات (0)add
نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما